بقعه شیخ اسحاق هریس

شهرستان هریس دارای بیشینه تاریخی درخشانی بوده و آثار باستانی زیادی را در خود جای داده است.یکی از آنها بقعه تاریخی و زیبایی است که در روستای خانقاه شهر هریس قرار گرفته و به بقعه که شیخ اسحاق هریس معروف است.
این بقعه یک بقعه آجری مستطیل شکل به ابعاد ۶× ۵/۱۳ متر با ازاره های سنگی و دیوار های آجری قرار دارد که مردم محل آنرا بقعه شیخ اسحاق می نامند. این بقعه از سه قسمت تشکیل شده است: ایوان,نمازخانه و مقبره .
ایوان هم عرض بنا مشرف به شمال و دارای دو ستون چوبی است نمازخانه مربع مستطیلی شکل و و با پوشش تخت چوبی به ابعاد ۵/۶ × ۵/۴ متر است و نهایتاً مقبره جنوبی ترین قسمت عمارت و آسمان آن گنبد کروی بلندی به ارتفاع تقریبی ۱۱ متر میباشد. در قسمت بالای ورودی سنگ نبشته ای به خط ثلث وجود دارد که نام بانی آن است و امروزه قسمتی از آن از بین رفته است.
تاریخ ساخت این بنا را با توجه به گورستان مجاور و شیوه معماری میتوان به دوره صفویه نسبت داد.
این بقعه با توجه به مجاورت با کوه”اکوزداغی” علاوه بر جاذبه تاریخی جاذبه طبیعی زیبایی نیز دارد.